banner
Tư vấn hỗ trợ: 08.68.0000.31

chấp thuận cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam được triển khai Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ thu nhập (Phiên bản 2018)

( 02-06-2018 - 10:40 AM ) - Lượt xem: 332

chấp thuận cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam được triển khai Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ thu nhập (Phiên bản 2018)

 Ngày 21/5/2018, Bộ Tài chính có Công văn số 5856/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam được triển khai Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ thu nhập (Phiên bản 2018) kể từ ngày 21/05/2018.

  Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam có trách nhiệm triển khai sản phẩm bảo hiểm nói trên theo đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí được phê chuẩn kèm theo công văn số 5856/BTC-QLBH và các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Các Tin tức khác

Nội dung chưa cập nhật!
Copyright © 2017 by KGB Group. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd

Tên: Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Điện thoại: 08.68.0000.31

Email: groupkgb@gmail.com